Hit enter to search or ESC to close

Automatyzacja procesów w działach finansowych i administracyjnych

admin

Automatyzacja procesów biznesowych w działach finansowych i administracyjnych

Pomagamy naszym Klientom w automatyzacji procesów w działach finansowych i administracyjnych. Wykorzystujemy do tego zarówno nasze produkty w tych obszarach jak też wdrażamy dedykowane rozwiązania. Często tworzymy makra czy dedykowane dodatki dla MS Office dla ograniczenia manualnych czynności.

Oferujemy również stałe umowy wsparcia np. w zakresie tworzenia i utrzymania narzędzi w MS Excel.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla średnich i dużych przedsiębiorstw, międzynarodowe certyfikaty i szkolenia, doświadczenie zdobyte w uznanych firmach doradczych (doradztwo gospodarcze, audyt) w Polsce i za granicą.

Przykładowe realizacje:

 • Konsolidacja danych z wielu źródeł (w tym konsolidacja finansowa)
 • Modyfikacje pakietów finansowych / konsolidacyjnych
 • Generowanie hurtowe dokumentów, formularzy czy pakietów
 • Uzgadnianie rozliczeń wewnątrzgrupowych
 • Modele finansowe i budżetowe
 • Szczegółowe rozliczenia kosztów (modele do alokacji)
 • Testy zapisów księgowych (np. na potrzeby SOX)
 • Sprawozdawczość finansowa i zarządcza
 • Import i konwersja raportów z różnych systemów
 • Hurtowe modyfikowanie plików (np. wprowadzanie modyfikacji do kilkuset plików)
 • Sprawdzanie i testy poprawności danych
 • Automatyzacja liczenia wynagrodzeń w oparciu o raporty czasu pracy
 • Raporty, sprawozdania w MS Word / MS PowerPoint automatycznie odświeżane ze źródłowych plików MS Excel
 • Automatyczna dystrybucja raportów mailem
 • Hurtownie danych (np. zapisywanie przeliczonych danych do hurtowni z poziomu modelu w MS Excel)
 • Integracje między aplikacjami przez API i/lub pliki płaskie
 • programowanie w ramach Robotyzacji Procesów Biznesowych (ang. Robotic Process Automation (RPA)

Typowy scenariusz w jakim z powodzeniem pomagamy:
Co miesiąc kilkanaście lub kilkadziesiąt osób zajmuje się “obrabianiem” ogromnej masy plików MS Excel na potrzeby sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Jest tyle pracy, że nie mają nawet czasu się zastanowić czy można byłoby zrezygnować z wielu manualnych czynności. Nie pomaga im nawet to, że od lat mają przecież zintegrowany system ERP.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Facebook
  Facebook
  Twitter
  Twitter