Hit enter to search or ESC to close

Controlling i sprawozdawczość

admin

Narzędzia controllingu finansowego w firmie

Wdrażamy rozwiązania wspomagające kontroling, rachunkowość zarządczą oraz sprawozdawczość. Wśród naszych rozwiązań produktowych w tym zakresie mamy:

 • Portal Raportowy zapewniający szybszy dostęp do bieżącej informacji zarządczej dla Zarządu i Kierownictwa
 • Dodatek XLS2SQL dla MS Excel pozwalający zasilać hurtownię danych danymi wprost z arkuszy z MS Excel
 • Hurtowania danych
 • Dodatek Analizy i Raporty

Cel Wdrożenia

 • Zwiększenie kontroli zarządczej w obszarze finansowym, budżetowym i operacyjnym.
 • Informacja zarządcza dopasowana do odbiorcy.

Portal Raportowy Mercomp

 • Szybszy dostęp do bieżącej informacji zarządczej dla Zarządu i Kierownictwa
 • Dedykowane raporty (pulpity menedżerskie) dla Zarządu i Kierownictwa
 • Dostęp do raportów tylko dla upoważnionych użytkowników (przez przeglądarkę internetową)
 • Zdefiniowane uprawnienia do raportów oraz MPK (możliwość dostępu do wykonania budżetu dla MPK tylko dla uprawnionych użytkowników)
 • Zestaw gotowych raportów wywoływanych na podstawie zadanych parametrów (np. okres, MPK)
 • Możliwość zapisania raportu w dowolnym formacie (np. PDF, Excel) czy też jego wydruk
 • Drążenie danych, czyli przechodzenie między powiązanymi raportami
 • Grupowanie raportów w gotowe zestawy
 • Automatyczne rozsyłanie przez email raportów do wybranych odbiorców (wywoływane na żądanie lub na podstawie ustawionego harmonogramu)
 • Możliwość dalszej rozbudowy

Automatyzacja procesu zbierania danych od uczestników procesu konsolidacji finansowej czy budżetowej (Portal Raportowy)

 • Zbieranie danych od uczestników procesu budżetowania czy konsolidacji finansowej (bez konieczności przesyłania wielu maili)
 • Łatwe ustawianie procesu z wieloma odbiorcami (co, kto i do kiedy ma zrobić, w oparciu o jakie formatki)
 • Możliwość ustawienia wspólnej formatki dla wszystkich zadań lub indywidualnych dla każdego zadania (np. każda spółka ma swoją formatkę z danymi historycznymi)
 • Bieżące śledzenie realizacji zadań w procesie
 • Powiadomienia e-maile i MS Teams
 • Historia realizacji poszczególnych zadań wraz z wersjonowaniem kolejnych wersji przesłanych danych
 • Możliwość pobrania przez administratora procesu wszystkich wyników w dowolnym momencie (jednym kliknięciem pobiera paczkę wszystkich wypełnionych formatek w ich najnowszych wersjach)
 • Możliwość implementacji automatycznego przetwarzania danych z formatek i zapisywania ich do hurtowni danych

XLS2SQL Mercomp

 • Możliwość szybkiego utworzenia hurtowni danych napełnianej dowolnymi danymi z poziomu MS Excel (np. budżetowe, finansowe, operacyjne czy inne)
 • Pełna historia synchronizacji danych
 • Wykorzystanie danych w hurtowni poprzez bezpośrednie połączenia z poziomu MS Excel (źródła danych, tabele, tabele przestawne) jak też na potrzeby raportów tworzonych w Portalu Raportowym czy innym narzędziu raportowym

Narzędzia controllingu finansowego

Prawidłowo wdrożony system controllingu w firmie pozwala na zauważalne zwiększenie wydajności jej funkcjonowania na każdym szczeblu. Dokładnie planowanie, realizacja założonych celów oraz kontrola zachodzących procesów to nieodłączne elementy efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem — do tego zaś niezbędne są profesjonalne narzędzia controllingu finansowego. W Mercomp zajmujemy się przygotowywaniem, a także wdrażaniem tego rodzaju rozwiązań, które pomagają w redukcji kosztów oraz maksymalizacji zysków, zapewniając tym samym płynność firmie.

Skuteczne narzędzia controllingu od Mercomp

Podstawowym narzędziem controllingu finansowego oferowanym przez Mercomp jest Portal Raportowy gwarantujący kadrze kierowniczej oraz zarządowi szybki i łatwy dostęp do raportów. Oprogramowanie pozwala na generowanie sprawozdań na podstawie wybranych wytycznych, grupowanie ich, a także zapis i wydruk. Ponadto portal umożliwia przydzielenie wybranym pracownikom uprawnień do korzystania z niego oraz automatyczne przesyłanie raportów drogą mailową. To niezwykle pomocne narzędzie controllingu, które w razie potrzeby może zostać rozbudowane o dodatkowe funkcjonalności.

Controlling w firmie — zbieranie danych

Nieodłączną częścią efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest bieżące monitorowanie realizowanych zadań oraz analizowanie ich efektów. Nasze narzędzia controllingu w firmie umożliwiają skuteczne zbieranie danych tego typu. Proponowane oprogramowanie pozwala na szybkie gromadzenie informacji związanych z procesami budżetowania lub konsolidacji finansowej, jak również zarządzanie nimi za sprawą przydzielania zadań poszczególnym pracownikom.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą narzędzi controllingu finansowego

Chcąc prawidłowo zarządzać obszarem finansowym, budżetowym oraz sprawozdawczym w przedsiębiorstwie, niezbędne są wyspecjalizowane narzędzia controllingu pozwalające na właściwą koordynację działań w zakresie finansów. Oprogramowanie przygotowane przez Mercomp to idealne rozwiązanie dla średnich i dużych firm z całej Polski — zapraszamy do nawiązania współpracy!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Facebook
  Facebook
  Twitter
  Twitter