Hit enter to search or ESC to close

Controlling i sprawozdawczość

admin

Wdrażamy rozwiązania wspomagające kontroling, rachunkowość zarządczą oraz sprawozdawczość. Wśród naszych rozwiązań produktowych w tym zakresie mamy:

 • Portal Raportowy zapewniający szybszy dostęp do bieżącej informacji zarządczej dla Zarządu i Kierownictwa
 • Dodatek XLS2SQL dla MS Excel pozwalający zasilać hurtownię danych danymi wprost z arkuszy z MS Excel
 • Hurtowania danych
 • Dodatek Analizy i Raporty

Cel Wdrożenia

 • Zwiększenie kontroli zarządczej w obszarze finansowym, budżetowym i operacyjnym.
 • Informacja zarządcza dopasowana do odbiorcy.

Portal raportowy Mercomp

 • Szybszy dostęp do bieżącej informacji zarządczej dla Zarządu i Kierownictwa
 • Dedykowane raporty (pulpity menedżerskie) dla Zarządu i Kierownictwa
 • Dostęp do raportów tylko dla upoważnionych użytkowników (przez przeglądarkę internetową)
 • Zdefiniowane uprawnienia do raportów oraz MPK (możliwość dostępu do wykonania budżetu dla MPK tylko dla uprawnionych użytkowników)
 • Zestaw gotowych raportów wywoływanych na podstawie zadanych parametrów (np. okres, MPK)
 • Możliwość zapisania raportu w dowolnym formacie (np. PDF, Excel) czy też jego wydruk
 • Drążenie danych, czyli przechodzenie między powiązanymi raportami
 • Grupowanie raportów w gotowe zestawy
 • Możliwość dalszej rozbudowy (np. powiadomienia, workflow, kolejne raporty, zbieranie danych z MPK, dystrybucja raportów mailem, …)

XLS2SQL Mercomp

 • Możliwość szybkiego utworzenia hurtowni danych napełnianej dowolnymi danymi z poziomu MS Excel (np. budżetowe, finansowe, operacyjne czy inne)
 • Pełna historia synchronizacji danych
 • Wykorzystanie danych w hurtowni poprzez bezpośrednie połączenia z poziomu MS Excel (źródła danych, tabele, tabele przestawne) jak też na potrzeby raportów tworzonych w Portalu Raportowym czy innym narzędziu raportowym

Masz pytania? Skontaktuj się z nami