Hit enter to search or ESC to close

Controlling i sprawozdawczość

admin

Wdrażamy rozwiązania wspomagające kontroling, rachunkowość zarządczą oraz sprawozdawczość. Wśród naszych rozwiązań produktowych w tym zakresie mamy:

 • Portal Raportowy zapewniający szybszy dostęp do bieżącej informacji zarządczej dla Zarządu i Kierownictwa
 • Dodatek XLS2SQL dla MS Excel pozwalający zasilać hurtownię danych danymi wprost z arkuszy z MS Excel
 • Hurtowania danych
 • Dodatek Analizy i Raporty

Cel Wdrożenia

 • Zwiększenie kontroli zarządczej w obszarze finansowym, budżetowym i operacyjnym.
 • Informacja zarządcza dopasowana do odbiorcy.

Portal Raportowy Mercomp

 • Szybszy dostęp do bieżącej informacji zarządczej dla Zarządu i Kierownictwa
 • Dedykowane raporty (pulpity menedżerskie) dla Zarządu i Kierownictwa
 • Dostęp do raportów tylko dla upoważnionych użytkowników (przez przeglądarkę internetową)
 • Zdefiniowane uprawnienia do raportów oraz MPK (możliwość dostępu do wykonania budżetu dla MPK tylko dla uprawnionych użytkowników)
 • Zestaw gotowych raportów wywoływanych na podstawie zadanych parametrów (np. okres, MPK)
 • Możliwość zapisania raportu w dowolnym formacie (np. PDF, Excel) czy też jego wydruk
 • Drążenie danych, czyli przechodzenie między powiązanymi raportami
 • Grupowanie raportów w gotowe zestawy
 • Automatyczne rozsyłanie przez email raportów do wybranych odbiorców (wywoływane na żądanie lub na podstawie ustawionego harmonogramu)
 • Możliwość dalszej rozbudowy

Automatyzacja procesu zbierania danych od uczestników procesu konsolidacji finansowej czy budżetowej (Portal Raportowy)

 • Zbieranie danych od uczestników procesu budżetowania czy konsolidacji finansowej (bez konieczności przesyłania wielu maili)
 • Łatwe ustawianie procesu z wieloma odbiorcami (co, kto i do kiedy ma zrobić, w oparciu o jakie formatki)
 • Możliwość ustawienia wspólnej formatki dla wszystkich zadań lub indywidualnych dla każdego zadania (np. każda spółka ma swoją formatkę z danymi historycznymi)
 • Bieżące śledzenie realizacji zadań w procesie
 • Powiadomienia mailowe
 • Historia realizacji poszczególnych zadań wraz z wersjonowaniem kolejnych wersji przesłanych danych
 • Możliwość pobrania przez administratora procesu wszystkich wyników w dowolnym momencie (jednym kliknięciem pobiera paczkę wszystkich wypełnionych formatek w ich najnowszych wersjach)
 • Możliwość implementacji automatycznego przetwarzania danych z formatek i zapisywania ich do hurtowni danych

XLS2SQL Mercomp

 • Możliwość szybkiego utworzenia hurtowni danych napełnianej dowolnymi danymi z poziomu MS Excel (np. budżetowe, finansowe, operacyjne czy inne)
 • Pełna historia synchronizacji danych
 • Wykorzystanie danych w hurtowni poprzez bezpośrednie połączenia z poziomu MS Excel (źródła danych, tabele, tabele przestawne) jak też na potrzeby raportów tworzonych w Portalu Raportowym czy innym narzędziu raportowym

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Facebook
  Facebook
  Twitter
  Twitter