Hit enter to search or ESC to close

Elektroniczny wykaz podatników VAT

Paweł Maciejewski

Co to jest

Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista, to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy:

 • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,
 • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,
 • zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Dostęp

Dostęp do wykazu został przez Ministerstwo Finansów udostępnionyc przez API (https://www.gov.pl/web/kas/api-wykazu-podatnikow-vat) i wyszukiwarkę na stronie WWW (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka). Od listopada 2019 ma być jeszcze „plik z danymi” (prace w MF nie zostały jeszcze ukończone)

Wyzwania

Transakcje powyżej 15 tys. zł od stycznia 2020 powinny trafiać tylko na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT.

Dla celów dowodowych należy zachować wynik sprawdzenia na elektronicznym nośniku danych lub wydrukować.

W celu uniknięcia sankcji należy w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o numerze rachunku, na który poszedł przelew.

Narzędzia

Opracowaliśmy biblioteki do integracji z KAS VAT API. Można je implementować w różnych interfejsach i aplikacjach. Aktualnie u nas w naszym programie FK oraz aplikacji eRPVAT.

Aplikacja e-Rejestr Podatników VAT

Opracowaliśmy aplikację, która umożliwia:

 • import danych z plików MS Excel i bankowych plików przelewów (np. Elixir-0)
 • zapis wyników sprawdzenia w bazie (czyli na jaki dzień, co sprawdzaliśmy, jaka była odpowiedź i id zapytania)
 • sprawdzanie poprawności par NIP lub REGON + rachunek [metoda „check”]
 • sprawdzanie i wyszukiwanie informacji o rachunkach (np. do jakiego podmiotu przypisany, jaki status VAT) [metoda „search”]
 • w przypadku braku numeru NIP w danych (np. Elixir) wyszukanie numeru NIP w historii poprawnych sprawdzeń
 • jeżeli wynik sprawdzenia pary NIP + rachunek jest negatywny [metoda „check”] to wyszukujemy na podstawie samego rachunku czy też tego numeru NIP [metoda „search”]
 • automatyczna ocena wyników dla użytkownika wraz z dodatkowymi sprawdzeniami (np. zgodność NIP z metody „search” z tym podanym w danych wejściowych)
 • wyniki przedstawiane w wygodnych tabelach z możliwością sortowania, filtrowania, grupowania, wyszukiwania
 • wykorzystanie danych zapisanych w bazie do ograniczenia liczby zapytań

Dalej planujemy:

 • Generowanie zgłoszeń do urzędu skarbowego wystawcy faktury w celu uniknięcia ewentualnych sankcji (w tym odnalezienie odpowiedniego urzędu skarbowego kontrahenta na podstawie adresu jego siedziby) [najprawdopodobniej będzie można elektronicznie do własnego US]
 • Obsługa nowych metod sprawdzania poprawności par
  • W listopadzie 2019 r. planowana jest publikacja pliku tekstowego do pobierania przez użytkowników, który zawiera pełną listę par NIP-rachunek, co pozwala na masową weryfikację transakcji w systemach finansowo-księgowych
  • Dane do pobrania będą publikowane codziennie i aktualizowane raz na dobę w dni robocze. Każdy plik będzie zawierać wszystkie aktualne dane z wykazu.

Dalsze możliwości automatyzacji:

 • Automatyczne przetwarzanie plików w wybranym katalogu z pełną informacją o wynikach oraz generowaniem dokumentów zgłoszeniowych do US
 • Powiadomienia mailowe o wynikach automatycznego przetwarzania

 

API metody

Aktualnie MF udostępnia następujące metody dostępu przez API

 • metoda uproszczona „check” – parametry: NIP lub REGON, NUMER RACHUNKU, DATA na jaki dzień ma być udzielona odpowiedź. W odpowiedzi API zwróci:
  • TAK lub NIE – informacje, które oznaczają, że dany rachunek przypisany jest (lub nie jest) do wyspecyfikowanego numeru podmiotu (w dniu DATA),
  • elektroniczny klucz, który potwierdza wykonanie zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę składania zapytania)
 • metoda pełna „search” – wyszukiwanie na podstawie jednego z parametrów: NIP, fragment nazwy, REGON lub numer rachunku bankowego oraz dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie i zwraca:
  • cały zakres danych z wykazu o podmiotach,
  • unikalny identyfikator – klucz elektroniczny, który jest potwierdzeniem wykonania zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę zapytania);

Masz pytania? Skontaktuj się z nami