Przejdź do treści

Elektroniczny wykaz
podatników VAT

 

Wyszukiwarka czynnych podatników VAT

 

Wyszukiwarka czynnych podatników VAT

Co to jest

Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista, to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy:

 • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,
 • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,
 • zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Dostęp

Dostęp do wykazu został przez Ministerstwo Finansów udostępnionych przez API (https://www.gov.pl/web/kas/api-wykazu-podatnikow-vat) i wyszukiwarkę na stronie WWW (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka). Od grudnia 2019 dostępny również „plik płaski” (https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/plik-plaski/).

Wyzwania

 • Transakcje powyżej 15 tys. zł od stycznia 2020 powinny trafiać tylko na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT.
 • Dla celów dowodowych należy zachować wynik sprawdzenia na elektronicznym nośniku danych lub wydrukować.
 • W celu uniknięcia sankcji należy w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o numerze rachunku, na który poszedł przelew.

Aplikacja e-Rejestr Podatników VAT

Opracowaliśmy aplikację, która umożliwia m.in.:

 • import danych z wielu formatów: z plików MS Excel, bankowych plików przelewów (np. Elixir-0, FlatFile), wyciągów bankowych czy historii operacji (np. MT940, Camt.052) [efekt: możliwość sprawdzania przelewów na różnych etapach procesu, również wielokrotnie; można również sprawdzić całą bazę kontrahentów]
 • zapis wyników sprawdzenia w bazie (czyli na jaki dzień, co sprawdzaliśmy, jaka była odpowiedź i id zapytania)
 • sprawdzanie poprawności par NIP lub REGON + rachunek [metoda „check” oraz “plik płaski”]
 • sprawdzanie i wyszukiwanie informacji o rachunkach (np. do jakiego podmiotu przypisany, jaki status VAT) [metoda „search”]
 • w przypadku braku numeru NIP w danych (np. Elixir) wyszukanie numeru NIP w historii poprawnych sprawdzeń
 • jeżeli wynik sprawdzenia pary NIP + rachunek jest negatywny [metoda „check”] to wyszukujemy na podstawie samego rachunku czy też tego numeru NIP [metoda „search”]
 • automatyczna ocena wyników dla użytkownika wraz z dodatkowymi sprawdzeniami (np. zgodność NIP z metody „search” z tym podanym w danych wejściowych)
 • wyniki przedstawiane w wygodnych tabelach z możliwością sortowania, filtrowania, grupowania, wyszukiwania oraz eksportu do MS Excel
 • wykorzystanie danych zapisanych w bazie do ograniczenia liczby zapytań do API (zapowiadane limity)
 • obsługa opublikowanego przez MF pliku płaskiego (.json), który zawiera pełną listę par NIP-rachunek dla podatników czynnych i zwolnionych (rachunki zgłoszone oraz wirtualne), co pozwala na masową weryfikację transakcji  (https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/plik-plaski/)
 • generowanie zgłoszeń do urzędu skarbowego wystawcy faktury w celu uniknięcia ewentualnych sankcji (w tym odnalezienie odpowiedniego urzędu skarbowego kontrahenta na podstawie adresu jego siedziby) [najprawdopodobniej będzie można elektronicznie do własnego US]
 • obsługa wzoru zgłoszenia ZAW-NR w wersji Word oraz XML
 • możliwość obsługi wielu firm w jednej bazie danych
 • możliwość integracji z bazą kontrahentów systemu ERP

Dalsze możliwości automatyzacji:

 • automatyczne przetwarzanie plików w wybranym katalogu z pełną informacją o wynikach oraz generowaniem dokumentów zgłoszeniowych do US
 • powiadomienia mailowe / API / komunikatory o wynikach automatycznego przetwarzania
 • automatyczne pobieranie pliku płaskiego z MF np. w nocy
 • integracja z istniejącymi w firmie systemami
wyniki hurtowego sprawdzenia wielu rachunków przykładowy ekran
Przykładowy zrzut ekranu – wyniki pełnej weryfikacji prawie 2 tysięcy pozycji

API metody

Aktualnie MF udostępnia następujące metody dostępu przez API

 • metoda uproszczona „check” – parametry: NIP lub REGON, NUMER RACHUNKU, DATA na jaki dzień ma być udzielona odpowiedź. W odpowiedzi API zwróci:
  • TAK lub NIE – informacje, które oznaczają, że dany rachunek przypisany jest (lub nie jest) do wyspecyfikowanego numeru podmiotu (w dniu DATA),
  • elektroniczny klucz, który potwierdza wykonanie zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę składania zapytania)
 • metoda pełna „search” – wyszukiwanie na podstawie jednego z parametrów: NIP, fragment nazwy, REGON lub numer rachunku bankowego oraz dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie i zwraca:
  • cały zakres danych z wykazu o podmiotach,
  • unikalny identyfikator – klucz elektroniczny, który jest potwierdzeniem wykonania zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę zapytania);

Plik płaski

Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.

Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie w okresie początkowym ok. godz. 7.00, docelowo ok. godziny 00:01. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB. Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Więcej na: https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/plik-plaski/

Bezpłatny test

Zapraszamy do skorzystania z możliwości przetestowania aplikacji. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza poniżej.

Baza podatników VAT

Trudności z weryfikowaniem kontrahentów, a także potrzeba większej transparentności w zakresie działalności podatników VAT, poskutkowały stworzeniem wykazu czynnych podatników VAT, który to zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. Aktualna baza podatników VAT, zwana też białą listą, umożliwia wygodne zweryfikowanie, czy dany kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT. Ponadto w przypadku, gdy odmówiono mu rejestracji oraz wykreślono lub przywrócono, można w łatwy sposób zapoznać się z podstawami prawnymi tych decyzji. Dla bezpieczeństwa transakcji biznesowych kluczowa jest również możliwość potwierdzenia numeru rachunku bankowego, na jakie przelewane będą zapłaty.

Wyszukiwarka czynnych podatników VAT — niezawodne narzędzie każdego przedsiębiorcy

Zaawansowana wyszukiwarka pozwala na intuicyjne i swobodne sprawdzanie wybranych informacji na temat danego podatnika VAT. Dzięki niej będziesz mógł wyszukać go według numeru NIP, REGON, rachunku bankowego bądź nazwy firmy. Ponadto wpisując jedynie fragment, wyszukiwarka pokaże pasujące do niego wyniki, spośród których będziesz mógł wybrać właściwą firmę. Z uwagi na prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne zarejestrowane w CEIDG, wyszukiwarka umożliwia również przeglądanie płatników po wpisaniu imienia i nazwiska przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę wygodę, jaką daje wykaz czynnych podatników VAT, znacznie łatwiej będzie Ci teraz realizować niezbędne dla prowadzenia działalności biznesowej transakcje, ale nie tylko. Zachęcamy również do zapoznania się ze stworzoną przez nas aplikację e-Rejestr Podatników VAT!

 

Kontakt

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami

Potrzebujesz efektywnych narzędzi czy usług do prowadzenia biznesu? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Możesz też wysłać do nas wiadomość e-mail lub zadzwonić. Szczegóły w stopce strony.