Hit enter to search or ESC to close

Elektroniczny wykaz podatników VAT

Paweł Maciejewski

Wyszukiwarka czynnych podatników VAT

Co to jest

Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista, to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy:

 • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,
 • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,
 • zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Dostęp

Dostęp do wykazu został przez Ministerstwo Finansów udostępnionych przez API (https://www.gov.pl/web/kas/api-wykazu-podatnikow-vat) i wyszukiwarkę na stronie WWW (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka). Od grudnia 2019 dostępny również „plik płaski” (https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/plik-plaski/).

Wyzwania

 • Transakcje powyżej 15 tys. zł od stycznia 2020 powinny trafiać tylko na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT.
 • Dla celów dowodowych należy zachować wynik sprawdzenia na elektronicznym nośniku danych lub wydrukować.
 • W celu uniknięcia sankcji należy w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o numerze rachunku, na który poszedł przelew.

Aplikacja e-Rejestr Podatników VAT

Opracowaliśmy aplikację, która umożliwia m.in.:

 • import danych z wielu formatów: z plików MS Excel, bankowych plików przelewów (np. Elixir-0, FlatFile), wyciągów bankowych czy historii operacji (np. MT940, Camt.052) [efekt: możliwość sprawdzania przelewów na różnych etapach procesu, również wielokrotnie; można również sprawdzić całą bazę kontrahentów]
 • zapis wyników sprawdzenia w bazie (czyli na jaki dzień, co sprawdzaliśmy, jaka była odpowiedź i id zapytania)
 • sprawdzanie poprawności par NIP lub REGON + rachunek [metoda „check” oraz “plik płaski”]
 • sprawdzanie i wyszukiwanie informacji o rachunkach (np. do jakiego podmiotu przypisany, jaki status VAT) [metoda „search”]
 • w przypadku braku numeru NIP w danych (np. Elixir) wyszukanie numeru NIP w historii poprawnych sprawdzeń
 • jeżeli wynik sprawdzenia pary NIP + rachunek jest negatywny [metoda „check”] to wyszukujemy na podstawie samego rachunku czy też tego numeru NIP [metoda „search”]
 • automatyczna ocena wyników dla użytkownika wraz z dodatkowymi sprawdzeniami (np. zgodność NIP z metody „search” z tym podanym w danych wejściowych)
 • wyniki przedstawiane w wygodnych tabelach z możliwością sortowania, filtrowania, grupowania, wyszukiwania oraz eksportu do MS Excel
 • wykorzystanie danych zapisanych w bazie do ograniczenia liczby zapytań do API (zapowiadane limity)
 • obsługa opublikowanego przez MF pliku płaskiego (.json), który zawiera pełną listę par NIP-rachunek dla podatników czynnych i zwolnionych (rachunki zgłoszone oraz wirtualne), co pozwala na masową weryfikację transakcji  (https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/plik-plaski/)
 • generowanie zgłoszeń do urzędu skarbowego wystawcy faktury w celu uniknięcia ewentualnych sankcji (w tym odnalezienie odpowiedniego urzędu skarbowego kontrahenta na podstawie adresu jego siedziby) [najprawdopodobniej będzie można elektronicznie do własnego US]
 • obsługa wzoru zgłoszenia ZAW-NR w wersji Word oraz XML
 • możliwość obsługi wielu firm w jednej bazie danych
 • możliwość integracji z bazą kontrahentów systemu ERP

Dalsze możliwości automatyzacji:

 • automatyczne przetwarzanie plików w wybranym katalogu z pełną informacją o wynikach oraz generowaniem dokumentów zgłoszeniowych do US
 • powiadomienia mailowe / API / komunikatory o wynikach automatycznego przetwarzania
 • automatyczne pobieranie pliku płaskiego z MF np. w nocy
 • integracja z istniejącymi w firmie systemami
wyniki hurtowego sprawdzenia wielu rachunków przykładowy ekran
Przykładowy zrzut ekranu – wyniki pełnej weryfikacji prawie 2 tysięcy pozycji

API metody

Aktualnie MF udostępnia następujące metody dostępu przez API

 • metoda uproszczona „check” – parametry: NIP lub REGON, NUMER RACHUNKU, DATA na jaki dzień ma być udzielona odpowiedź. W odpowiedzi API zwróci:
  • TAK lub NIE – informacje, które oznaczają, że dany rachunek przypisany jest (lub nie jest) do wyspecyfikowanego numeru podmiotu (w dniu DATA),
  • elektroniczny klucz, który potwierdza wykonanie zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę składania zapytania)
 • metoda pełna „search” – wyszukiwanie na podstawie jednego z parametrów: NIP, fragment nazwy, REGON lub numer rachunku bankowego oraz dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie i zwraca:
  • cały zakres danych z wykazu o podmiotach,
  • unikalny identyfikator – klucz elektroniczny, który jest potwierdzeniem wykonania zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę zapytania);

Plik płaski

Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.

Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie w okresie początkowym ok. godz. 7.00, docelowo ok. godziny 00:01. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB. Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Więcej na: https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/plik-plaski/

Bezpłatny test

Zapraszamy do skorzystania z możliwości przetestowania aplikacji. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza poniżej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Facebook
  Facebook
  Twitter
  Twitter