Hit enter to search or ESC to close

Autor: admin

Analiza sprawozdań finansowych – jak wykorzystać ją z korzyścią dla firmy?

Firmy prowadzące pełną księgowość muszą regularnie przygotowywać sprawozdania finansowe, zgodnie z wytycznymi ustawowymi. Duża część przedsiębiorstw traktuje to jedynie jako przykry obowiązek, nie przyglądając się wynikom i nie porównując ich z danymi za poprzednie okresy. Wypełnione sprawozdania są odkładane do segregatorów, a zawartymi w nich informacjami nikt się nie interesuje. To aż dziwne, bo są ...

Wdrażanie controllingu w dojrzałych organizacjach. Jak przezywciężyć opory?

Wdrażanie controllingu w dojrzałych organizacjach. Jak przezywciężyć opory? Dojrzałość organizacji w powszechnym odczuciu wiąże się najczęściej z długością okresu działania na rynku. Często z dojrzałością utożsamia się stopień znajomości marki, logo albo produktów. Wreszcie organizacje dojrzałe dla wielu z nas to takie, których stopień rozwoju jest wystarczający, aby zapewnić względną stabilność poziomów sprzedaży, zysków i ...

Pulpit managerski, czyli jak efektywnie zarządzać organizacją nie tylko w trudnych czasach

Pulpit managerski / kierownika, czyli jak efektywnie zarządzać organizacją nie tylko w trudnych czasach Współcześnie stosowane systemy controlingowe powstawały w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Proces ewolucji toczył się głównie w zakresie controllingu finansowego, skupionego wokół tworzenia różnorakich analiz w oparciu o dane księgowo – rachunkowe. Dziś użytkownicy pytani o korzyści systemów controllingowych zdecydowanie częściej wskazują na ...

Gdzie są moje pieniądze, czyli defraudacje w środkach pieniężnych

Gdzie są moje pieniądze, czyli defraudacje w środkach pieniężnych Publikacja omawia defraudacje w środkach pieniężnych, czyli aktywach, które obok zapasów i aktywów trwałych, stanowią w spółkach składniki majątku najbardziej narażone na kradzież. Korzystając ze swoich doświadczeń pozyskanych w trakcie badania sprawozdań finansowych, jak też doradztwa z zakresu projektowania i wdrażania usprawnień do systemów sprawozdawczo-finansowych, autorzy ...